» Welkom op mijn website!
Zelfstandig schoolbegeleider, trainer en interim directeur onderwijs. Hier vindt u informatie over de mogelijkheden op uw school, van trainingen tot interim directievoering. Op deze site is ook allerlei materiaal te vinden rondom 'Grip op de groep', hét boek over groepsdynamiek op scholen. Er zijn extra oefeningen te vinden, cursussen ...

lees meer...Ga verder

» English
I have done educational work in several countries like Ghana, Poland, The Netherlands and Belgium. I visited several countries to take a look at their educational system. Finland for example. I give workshops, lectures, keynotes, place interventions and do coaching/intervision on the following subjects: - groupdynamics - boys'behaviour - gifted ...

lees meer...Ga verder

» Cursusaanbod 2
Ik geef lezingen, trainingen en workshops op een aantal gebieden. Over de volgende onderwerpen heb ik (regelmatig) lezingen, trainingen en/of workshops gegeven: Grip op de groep � groepsdynamica Over dit onderwerp geef ik zeer regelmatig een lezing, training of workshop. Dit kan een training zijn aan een team in het PO, SBO of VO, maar ...

lees meer...Ga verder

» Interim management Onderwijs
Foto U kunt mij inhuren als interim directeur onderwijs. Met name complexe situaties hebben mijn interesse. Ik ben daarbij een verbinder die een organisatie in rustiger vaarwater wil en kan brengen.
» Cursusaanbod 'Grip op de groep' voor het hele team
Foto Grip op de groep op school Algemeen Een negatieve groep zorgt voor ordeproblemen. Pesten, slechte prestaties, kinderen komen niet met plezier naar school, slechte samenwerking: allemaal gevolgen van een negatieve groep. Wat kun je daaraan doen in de dagelijkse schoolpraktijk? Hoe krijg je als leerkracht grip op je groep? Hoe zorg je voor een positieve ...

lees meer...Ga verder

» Groepsinterventies
Als er problemen zijn in een groep leerlingen (primair/voortgezet onderwijs), kan een groepsinterventie nodig zijn. Bij een groepsinterventie volg ik de zes sporen aanpak die ik beschrijf in hoofdstuk 7 van 'Bouwen aan je groep': Als een groep al negatief is - een aanpak voor 9- tot 16-jarigen. Eerst zal ik een diagnose stellen van de situatie. Aan ...

lees meer...Ga verder

» Grip op de groep
Foto Januari 2007 kwam 'Grip op de groep' uit. Sindsdien heeft het een grote vlucht genomen in het onderwijs. Ik wilde geen methode neerzetten, maar inzicht verschaffen in processen. De professional, de leerkracht, kan daarme beter inschatten wat nodig is in zijn of haar groep. Voor meer informatie en het bestellen van het boek (2e druk): www.gripopdegroep.nl. ...

lees meer...Ga verder

» Bouwen aan je groep
Foto 'Bouwen aan je groep' is het vervolg op 'Grip op de groep'. In dit boek komen aan de orde: H1 - de theoretische achtergronden van de morele ontwikkeling (en hoe je die ziet in de praktijk) H2 - waarden en normen (gedrag) in de onderbouw H3 - waarden en normen (gedrag) in de bovenbouw en het voortgezet onderwijs H4 - hoe borg je waarden en normen ...

lees meer...Ga verder

» Het skateboardsyndicaat
Foto 'Het skateboardsyndicaat' is een jeugdboek. Het is ook te gebruiken als voorleesboek. Bij ieder hoofdstuk zit een oefening waarmee de groep normen kan formuleren. De oefeningen zijn (gratis) op deze site te vinden en op www.gripopdegroep.nl. Het boek is te bestellen via www.boekscout.nl
» Extra oefeningen
Foto
In het boek 'Grip op de groep' staan in het zevende hoofdstuk oefeningen. Op de website www.gripopdegroep.nl staan extra oefeningen. Hieronder een van de extra oefeningen. Op de site www.gripopdegroep.nl vind je ook oefeningen bij het (voor)leesboek 'Het skateboardsyndicaat' en leskaarten voor de lessen bewegingsonderwijs. .Norm: ...

lees meer...Ga verder

» Oefeningen Skateboardsyndicaat

Hieronder staan de oefeningen die horen bij de hoofdstukken van 'Het skateboardsyndicaat'. Ze zijn ook terug te vinden (in pdf en mooie lay out) op www.gripopdegroep.nl.

lees meer...Ga verder

» Oefeningen skateboardsyndicaat H5 t/m H8

Hieronder de oefeningen bij de hoofdstukken 5 tot en met 8 van het skateboardsyndicaat.

Norm: Je veilig voelen

lees meer...Ga verder

» Leskaarten bewegingsonderwijs
Foto
Op de site www.gripopdegroep.nl staan de door Koen van de Genugten en André Deunhouwer ontwikkelde leskaarten voor bewegingsonderwijs  In het nieuwe boek 'Bouwen aan je groep' is een heel hoofdstuk geweid aan groepsprocessen bij bewegingsonderwijs en hoe je daar als leerkracht invloed op uit kunt oefenen. 
» Tools
Op www.gripopdegroep.nl zijn gratis een aantal tools met gebruiksaanwijzing te downloaden. De volgende tools kun je daar vinden: Quickscan positieve/negatieve groep Checklist rollen Open sociogram Observatielijst bewegingsonderwijs
» Prijzen


Hieronder vindt u informatie over de prijzen voor 'Grip op de groep op school', 'jongensgedrag', 'hoogbegaafdheid' en andere trajecten.

Prijzen


Grip op de groep op school
De totale cursus bestaat uit vier dagdelen van 3 uur. Een dagdeel kost € 1.175,00. Hierbij geldt geen maximum ...

lees meer...Ga verder

Maak vrienden

Contact

  • Voor contact over interim management, maatwerktrajecten, lezingen, workshops, congresbijdragen, e.d.: mail naar r.engelen9@chello.nl of gebruik de contactknop en vul het contactformulier in. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bestellen boeken

  • De boeken 'Grip op de groep' en 'Bouwen aan je groep' zijn via elke reguliere (online) boekhandel te bestellen. 'Het Skateboardsyndicaat' is een print on demand boek en te bestellen via Boekscout.nl

Cursus Grip op je groep

  • Bij Medilex onderwijs kun je de drie daagse cursus 'Grip op je groep' volgen. In het begin van het schooljaar word je zo meegenomen in het groepsvormende proces. Ik geef de cursus zelf. Ga naar Medilex.nl

Media: De Monitor 1

  • De werkdruk in het onderwijs neemt toe. In 2016 gaf ik een interview aan het KRO-NCRV programma De Monitor hierover: Ga naar De Monitor en kijk Actie voer ik dan ook mee. Zie dit filmpje bij De Monitor, waar ik mijn mening geef over het beleid van Den Haag: Ga naar De Monitor en kijk

René in de media: AD

  • Jongens: ze maken van een Barbie een machinegeweer. Over het feit dat jongens het structureel slechter doen dan meisjes in het Nederlands onderwijs. Ga naar AD.nl

Media: De Monitor 2

  • Financiering van het onderwijs: we komen er niet met hoe de financiering nu loopt. Ik vind het houtje-touwtje wat we als schooldirecties moeten doen. In 2017 gaf ik hierover een interview aan Teun van der Keuken bij het KRO-NCRV programma De Monitor. Ga naar De Monitor en kijk

Website Grip op de groep

  • Op deze site is informatie te vinden over de boeken Grip op de groep, Het skateboardsyndicaat en Bouwen aan je groep. Er staan extra oefeningen op de site, de leskaarten bewegingsonderwijs, tools bij de boeken en links. Ga naar gripopdegroep.nl

Copyright 2002-2019