» Welkom op mijn website!
Foto Op deze site is allerlei materiaal te vinden rondom 'Grip op de groep', een boek over groepsdynamiek op scholen. Er zijn extra oefeningen te vinden, cursussen en trainingen, links naar andere sites, materiaal bij 'Het skateboardsyndicaat' en wat je op de site www.gripopdegroep.nl kunt vinden. Ook vind je hier informatie over mijn ...

lees meer...Ga verder

» Vernieuwde site www.gripopdegroep.nl de lucht in!
De site www.gripopdegroep.nl is geheel vernieuwd. Op deze site is informatie te vinden over de boeken Grip op de groep, Het skateboardsyndicaat en Bouwen aan je groep. Er staan extra oefeningen op de site, de leskaarten bewegingsonderwijs, tools bij de boeken en links. Kijk eens op de site!
» Cursusaanbod 'Grip op de groep' voor het hele team
Foto Grip op de groep op school Algemeen Een negatieve groep zorgt voor ordeproblemen. Pesten, slechte prestaties, kinderen komen niet met plezier naar school, slechte samenwerking: allemaal gevolgen van een negatieve groep. Wat kun je daaraan doen in de dagelijkse schoolpraktijk? Hoe krijg je als leerkracht grip op je groep? Hoe zorg je voor een positieve ...

lees meer...Ga verder

» Maatwerktrajecten
Gezien de grote belangstelling en gezien het feit dat ik nu directeur ben van een school voor primair onderwijs, zijn de maatwerktrajecten niet langer beschikbaar als het gaat om groepsinterventies of leerkrachtbegeleiding. Wel kunt u teamtrainingen en lezingen aanvragen. René van Engelen
» Bouwen aan je groep
Foto 'Bouwen aan je groep' is het vervolg op 'Grip op de groep' en is inmiddels verkrijgbaar. In dit boek komen aan de orde: H1 - de theoretische achtergronden van de morele ontwikkeling (en hoe je die ziet in de praktijk) H2 - waarden en normen (gedrag) in de onderbouw H3 - waarden en normen (gedrag) in de bovenbouw en het voortgezet onderwijs H4 ...

lees meer...Ga verder

» Oefeningen Skateboardsyndicaat
Foto
Hieronder staan de oefeningen die horen bij de hoofdstukken van 'Het skateboardsyndicaat'. Ze zijn ook terug te vinden (in pdf en mooie lay out) op www.gripopdegroep.nl.

lees meer...Ga verder

» Oefeningen skateboardsyndicaat H5 t/m H8
Foto
Hieronder de oefeningen bij de hoofdstukken 5 tot en met 8 van het skateboardsyndicaat.

Norm: Je veilig voelen

lees meer...Ga verder

» Extra oefeningen

In het boek 'Grip op de groep' staan in het zevende hoofdstuk oefeningen. Op de website www.gripopdegroep.nl staan extra oefeningen. Hieronder een van de extra oefeningen. Op de site www.gripopdegroep.nl vind je ook oefeningen bij het (voor)leesboek 'Het skateboardsyndicaat' en leskaarten voor de lessen bewegingsonderwijs. .Norm: ...

lees meer...Ga verder

» Grip op de groep
Foto Januari 2007 kwam 'Grip op de groep' uit. Sindsdien heeft het een grote vlucht genomen in het onderwijs. Ik wilde geen methode neerzetten, maar inzicht verschaffen in processen. De professional, de leerkracht, kan daarme beter inschatten wat nodig is in zijn of haar groep. Voor meer informatie en het bestellen van het boek (2e druk): www.gripopdegroep.nl. ...

lees meer...Ga verder

» Prijzen


Hieronder vindt u informatie over de prijzen voor 'Grip op de groep op school', 'jongensgedrag', 'hoogbegaafdheid' en andere trajecten.

Prijzen


Grip op de groep op school
De totale cursus bestaat uit vier dagdelen van 3 uur. Een dagdeel kost € 1.175,00. Hierbij geldt geen maximum. ...

lees meer...Ga verder

» Tools
Op www.gripopdegroep.nl zijn gratis een aantal tools met gebruiksaanwijzing te downloaden. De volgende tools kun je daar vinden: Quickscan positieve/negatieve groep Checklist rollen Open sociogram Observatielijst bewegingsonderwijs
» Het skateboardsyndicaat
Foto 'Het skateboardsyndicaat' is een jeugdboek. Het is ook te gebruiken als voorleesboek. Bij ieder hoofdstuk zit een oefening waarmee de groep normen kan formuleren. De oefeningen zijn (gratis) op deze site te vinden en op www.gripopdegroep.nl. Het boek is te bestellen via www.boekscout.nl
» Leskaarten bewegingsonderwijs
Foto
Op de site www.gripopdegroep.nl staan de door Koen van de Genugten en André Deunhouwer ontwikkelde leskaarten voor bewegingsonderwijs  In het nieuwe boek 'Bouwen aan je groep' is een heel hoofdstuk geweid aan groepsprocessen bij bewegingsonderwijs en hoe je daar als leerkracht invloed op uit kunt oefenen. 


Maak vrienden

Contact

  • Mail naar r.engelen9@chello.nl voor meer informatie / aanvragen.

Copyright 2002-2018