» Cursusaanbod 'Grip op de groep' voor het hele team

Wat is dit?

Foto Grip op de groep op school

Algemeen
Een negatieve groep zorgt voor ordeproblemen. Pesten, slechte prestaties, kinderen komen niet met plezier naar school, slechte samenwerking: allemaal gevolgen van een negatieve groep. Wat kun je daaraan doen in de dagelijkse schoolpraktijk? Hoe krijg je als leerkracht grip op je groep? Hoe zorg je voor een positieve groep? In deze training vindt u het antwoord.
Waarom een training?
In de training krijg je als leerkracht zicht op processen in je groep. Met concrete tools breng je de groep in beeld. Je leert hoe je een groep kunt beïnvloeden en hoe je een positieve groep kunt creëren. Als een groep positief is, heeft dit directe invloed op de leerprestaties en de taakgerichtheid van de kinderen.

Voor wie bestemd?
De training richt zich op basisschoolteams: leerkrachten, intern begeleiders en directieleden.

Inhoud van de training (totaal 4 dagdelen)
Dagdeel 1: hele team
 Wat is een groep?
 De positieve groep
 De negatieve groep
 Pesten is een groepsziekte
 Invloed groep op prestaties en orde
 Hoe maak je een groep positief?
Dit dagdeel is als losse training te volgen. Het is niet noodzakelijk dagdeel 2 en 3 te volgen.

Dagdeel 2a: alleen de bovenbouw (groep 5 tot en met 8)
 Werken met de oefeningen
 Als een groep al negatief is…
 De groep in vrijere situaties (bewegingsonderwijs, pauze)
 Verbetering pedagogisch klimaat
 Gebruik Quickscan positieve/negatieve groep
 Gebruik Checklist ‘Rollen in de groep’
 Gebruik Open sociogram
 Didactiek en groepsdynamica

Dagdeel 2b: alleen de onderbouw (groep 1 tot en met 4)
 Waarden en normen bij jonge kinderen
 Het 4-fasen model
 Aanleren van gewenst gedrag
 Integratie in de dagelijkse praktijk
Dagdeel 2 is alleen te volgen indien dagdeel 1 is afgerond.

Dagdeel 3: hele team
 Terugkoppeling praktijkervaringen
 Koppeling onder- en bovenbouw
 Borging in de organisatie
 Leerkrachtcommunicatie in relatie tot groepsgedrag
 Roos van Leary
 Johari venster
Dit dagdeel is alleen te volgen als dagdeel 1 en 2 zijn afgerond.

Het geheel wordt altijd aangepast aan de situatie bij u op school. Dit gebeurt in overleg. Het eerste dagdeel is standaard, de andere dagdelen hebben een schoolspecifieke invulling.

Resultaat
Leerkrachten Na het eerste dagdeel kun je al direct aan de slag in je groep. Je kunt je eerste stappen zetten op weg naar een positieve groep. Na alle dagdelen ben je in staat om een goede diagnose te stellen van je groep. Je weet hoe je op een adequate manier kunt reageren op situaties.
Groep 1 tot en met 4: Je bent in staat gewenst gedrag aan te leren en om te gaan met ongewenst gedrag.
Groep 5 tot en met 8: Voor het nieuwe schooljaar ben je in staat in de groepen 5 tot en met 8 een positieve groep te creëren. Je hebt zicht op de processen die in de groep spelen.

Intern Begeleiders Je hebt zicht op processen in de groepen en de interactie tussen leerkracht en groep. Je hebt nieuwe begeleidingstools voor het begeleiden van groepen en leerkrachten. Deze tools kun je adequaat inzetten.

Directieleden Je weet hoe je ‘Grip op de groep’ kunt borgen in de organisatie. Je bent in staat om in begeleidingsgesprekken met leerkrachten dit punt mee te nemen.

Op de trainingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op www.renevanengelen.mysites.nl. U vind daar ook de prijzen.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Contact

  • Mail naar r.engelen9@chello.nl voor meer informatie / aanvragen.

Copyright 2002-2018